UA-217435743-1
top of page

Fastigheten Inom Vallgraven 21:2

Sammanfattning

Fastigheten Inom Vallgraven 21:2 är belägen i korsningen av Korsgatan och Vallgatan i centrala Göteborg. Ett riktigt CBD läge för kontor och ett av innerstadens bästa shoppingstråk.  

“Domprostens hus”, som det kallats sedan 1818, har en rik och välbevarad historia.  Aug Magnussons Eftr. Urmakeriaffär som flyttade in 1912 finns alltjämt kvar och fastigheten har varit i släktens ägo sedan 1920. 

Totalt innehåller fastigheten fyra lokaler där entréplan utgörs av butikslokaler (269 m2), andra plan kontor (270 m2) och en inredd ateljé/kontor på vinden (30 m2). 

Utöver inredda lokal/kontorsytor om totalt 569 m2 finns det en oinredd exploateringsbar vindsyta om 179 m2 (uppmätt) med 2,9 i takhöjd och brutet tak, flertalet vindsfönster, takkupor och bra access från flertal trapphus.  
Befintliga hyresintäkter (kallhyror) uppgår till ca 2,3 msek. 

Lägesbeskrivning

Fastigheten ligger, som fastighetsbeteckningen anger, inom Vallgraven i Göteborgs citykärna. En hörnfastighet omgärdat av gågator i Göteborgs tätaste shoppingstråk. 

 

Kollektivtrafik

I och med fastighetens absoluta cityläge innebär det att det finns god tillgång till kollektivtrafik i form av spårvagnar och bussar som trafikerar området med täta turer.

Nyckeltal

 • Total LOA: 569 m2
   

 • Totala hyresintäkter: 2,6 msek
   

 • Driftnetto: 2,7 msek

 • Snitthyra: 4 136 kr/m2

 • Uthyrningsgrad: 93%​
   

 • Sista datum för Indikativt bud 21/3

 Ladda ner dokument:

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten Inom Vallgraven 21:2 bebyggdes 1813, troligen enligt ritningar av Byggmästare G.Linder. 1818 belöt borgenskapens äldre att att köpa huset Inropat för 6.666:32 rdr banco) för att inhysa domprosten David Magnus Hummel. Därmed blev huset "Domprosthus" och huserade bostad och pastorsexpedition.

År 1887 förvärvade paraplymakare Carl Wilhelm Andersson fastigheten för hela 90 000 riksdaler (ej inflations korrigerat). Under hans ägo byggdes bottenplan om till fem butikslokaler. 1912 flyttade Aug Magnussons Urmakeri in. Fastigheten förvärvades av urmakarfamiljen 1920 och har sedan dess varit i familjens ägo. 

Fastigheten är bebyggd i två plan samt vind med brutet tak och flertalet takkupor. Takhöjden på vinden är 2,9 meter i nock och delar av vinden har en gång i tiden bl.a. utgjort urmakeriverkstad. Gatuplan mot Korsgatan och Vallgatan utgörs av tre olika butiker, Magnussons Ur, Twist & Tango samt Noa Noa. Fastigheten har ett exceptionellt bra hörnläge ut mot shoppingstråken. 

Andra våningen utgörs av kontor som disponeras av de tre hyresgästerna. Ytorna är anpassningsbara och flertalet trapphus finns att tillgå. Mycket av den gamla charmen finns bevarad med djupa fönsternischer, pardörrar, kakelugn (igenmurad) och snickerier. Huset är en av få bevarade tvåvåningshus från 1800-talets första hälft. Samtliga hyresgäster har tillgång till eget WC och kökspentry. 
Byggnaden har löpande underhållits. 1958–61 bekläddes butiksfasaden med natursten och 1981 bekläddes gårdsfasaden med plåt. I samband med att Vallgatans Järnaffär lades ner 2005 gjordes en omfördelning av ytorna på andra våningen.  

En omfattande ombyggnad med tillhörande bygglov för ändring av verksamheten till butik genomfördes helt i Twist & Tango´sT regi. Denna ombyggnad omfattade även arbete i butiken i gatuplan. Hela ombyggnaden inkl elanläggningen bekostades av Hyresgäst.  

Fastighetsägaren installerade i samband med ombyggnaden wc i ateljén och Noa Noas lokaler. Samtliga varm- och kallvattenledninar samt avlopp inom bygganden byttes ut. 2009 Byttes servisledningarna för inkommande vatten och utgående avlopp ut till anslutningspunkten i Vallgatan. Mellan 2010 och 2015 har gatufasaden målats om. Noa Noa har totalrenoverat butiken med nya ytskikt, undertak samt helt ny elanläggning. Samtliga tre butiker har egna kylanläggningar. 
 

Kommersiella Fastigheter erbjuder kvalificerad transaktionsrådgivning inom försäljning och förvärv av fastigheter och fastighetsportföljer. Med tjänster och expertis inom samtliga kommersiella fastighetssektorer och delsegment får ni som kund tillgång till en rikstäckande organisation bestående av dedikerade lokala team över hela Sverige.

Vi bistår er som kund längs hela transaktionsprocessen och har sedan starten 2006 genomfört över 2000 företags- och fastighetstransaktioner. Med lång erfarenhet och god kännedom om aktörerna på fastighetsmarknaden är vi er självklara partner för en lyckad fastighetsaffär.

Sockerbruket 15 

414 51 Göteborg

031-757 10 90 

www.kommersiellafastigheter.se

Transaktionsrådgivare

Ulf Teodorsson
070-848 12 15

Transaktionsrådgivare

Niklas Wählisch
0761-91 95 89

bottom of page