UA-217435743-1
top of page

Sammanfattning

Majorna 164:5 ligger i den vackra och kulturhistoriskt intressanta området Klippan som är en del av stadsdelen Majorna. Fastigheten ligger högt och fint beläget med utsikt över hamninloppet och Göta Älv, strax invid Älvsborgsbrons brofäste.

 

Fastigheten har en markareal om 6 311 m2 och ingår i detaljplan från 2012, (1480K-2-5120). Detaljplanen medger en byggrätt för kontor, småindustri och kultur i tre våningsplan motsvarande 2 000 BTA på fastigheten.

Områdesbeskrivning

Klippan har en lång historia och området disponerades ursprungligen av Ostindiska Kompaniet på 1700-talet och därefter bebyggdes området med sockerbruket och porterbryggeriet som avvecklades 1958 respektive 1975. 

 

Sedan dess har lokalerna huserat kontor, kurslokaler, småindustrier och kafé. Idag är en stor del av området bebyggt och Klippan har över tid blivit mer och mer attraktivt för kontor- och bostadsetableringar.

Nyckeltal

  • Målvärde: 10 msk

  • Tomtareal: 6 311 kvm

  • Taxeringsvärde: 4 400 tkr

  • Möjlig utnyttjandegrad: 2000 BTA

  • Typkod: 310

 Ladda ner dokument:

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten Majorna 164:5 är högt belägen och lägsta föreskriven markhöjd är 20 meter över stadens nollpunkt. Högsta totalhöjd är 35 meter ovan stadens nollpunkt vilket medger en byggnad i tre plan om totalt 2 000 BTA. Fastigheten ligger uppe på en höjd med en högsta nivå på +24 och består idag av en grusad samt delvis asfalterad yta med växtlighet i sluttningarna.

 

 

På fastigheten finns ytterligare en mindre byggrätt som delas med fastigheten Majorna 164:1 och lämpar sig för bl.a. parkering. Parkering ska i första hand lösas på den egna fastigheten och i antal följa kommunens gällande parkeringstal.

Kommersiella Fastigheter erbjuder kvalificerad transaktionsrådgivning inom försäljning och förvärv av fastigheter och fastighetsportföljer. Med tjänster och expertis inom samtliga kommersiella fastighetssektorer och delsegment får ni som kund tillgång till en rikstäckande organisation bestående av dedikerade lokala team över hela Sverige.

Vi bistår er som kund längs hela transaktionsprocessen och har sedan starten 2006 genomfört över 2000 företags- och fastighetstransaktioner. Med lång erfarenhet och god kännedom om aktörerna på fastighetsmarknaden är vi er självklara partner för en lyckad fastighetsaffär.

Sockerbruket 15 

414 51 Göteborg

031-757 10 90 

www.kommersiellafastigheter.se

Transaktionsrådgivare

Robert Treutiger - MRICS

Mob. 031-757 10 90

Transaktionsrådgivare

Niklas Wählisch

Mob. 076-191 95 89

niklas.wahlisch@kommersiellafastigheter.se

Fastigheten Majorna 164:5 

bottom of page