UA-217435743-1
top of page

Industrifastighet - Mölndal

På uppdrag av säljaren var Kommersiella Fastigheter rådgivare när fastighetsbolaget Revelop V AB förvärvade en industrifastighet i Mölndal.

Hotellfastighet - Mariestad

Kommersiella Fastigheter var rådgivare vid försäljningen av en hotellfastighet i Mariestad.

Bostadsfastighet - Centrala Göteborg

Kommersiella Fastigheter var säljarens rådgivare vid försäljning av två fina och centralt belägna bostadsfastigheter med ypperligt läge i Stampen

Industrifastighet - Skellefteå

Kommersiella Fastigheter var säljarens rådgivare vid försäljning av en historisk industrifastighet i Ersmark, strax norr om Skellefteå.

Hotellfastighet - Karlskoga

Kommersiella Fastigheter var säljarens rådgivare vid försäljning av det anrika tidigare stadshotellet i Karlskoga, nuvarande Hotell Alfred Nobel.  

Kontor och handelsfastighet - Göteborg

Kommersiella Fastigheter var säljarens rådgivare vid avyttring av en kontors- och handelsfastighet i hjärtat av Göteborg. 

Bostadsbestånd - Skellefteå

Kommersiella Fastigheter var säljarens rådgivare vid försäljning av ett större fastighetsbestånd med totalt 13 bostadsfastigheter varav 10 fastigheter i centrala Skellefteå och 3 fastigheter i Bureå.  

Bostadsbestånd - Lycksele 

Kommersiella Fastigheter var säljarens rådgivare vid försäljning av en bostadsportfölj med i ett samlat och centralt läge i Lycksele.

Två bostadsfastigheter - Göteborg

Kommersiella Fastigheter var transaktionsrådgivare när fastigheterna Lorensberg 48:4 och Lorensberg 48:5 såldes.

Bostadsportfölj - Göteborg

Kommersiella Fastigheter hade i uppdrag att förmedla Fastigheterna Järnbrott 126:3, Järnbrott 144:8 och Järnbrott 145:8 som ligger fint samlade i stadsdelen Flatås/Högsbo.

Dalsjöfors företagspark - Borås

Kommersiella Fastigheter hade det stora nöjet att förmedla den anrika Fastigheten Gårda 2:1. På Fastigheten finns 10 byggnader av varierande storlek inrymmande produktionslager, lager, kontor, vårdlokaler, museum, handel och bibliotek. Fastigheten har en total areal på ca 137 000 kvm och en total lokalarea om 22 577 kvm.

Fastighet med byggrätt - Göteborg

På uppdrag av Göteborgs kommun fick Kommersiella Fastigheter under september 2021 förtroendet att förmedla tre fastigheter. En av dessa fastigheter är Majorna 165:5 med byggrätt strax invid Älvsborgsbrons brofäste i Klippan.

Exploateringsmark - Borås

Kommersiella fastigheter var rådgivare när Viaredstrandsfastigheter AB avyttrade en helt ny stadsdel bestående av exploateringsmark i Öresjö Ängar, Borås.

Bostadsportfölj - Porjus

Kommersiella fastigheter var rådgivare vid en affär om 12 Fastigheter, centralt belägna i Porjus.

Bostäder och Kommersiellt - Svenstavik

Kommersiella fastigheter var säljarens rådgivare vid försäljningen av en portfölj innehållande fyra Fastigheter. 

Två bostadsfastigheter - Göteborg

Kommersiella Fastigheter var säljarens rådgivare vid avyttring av två bostadsfastigheter i Bö, Örgryte. 

Utvecklingsfastighet - Kungsbacka

Kommersiella Fastigheter hade i uppdrag att förmedla Fastigheten Skårby 13:4 belägen i Anneberg, Kungsbacka.

Industri- och kontorsfastighet - Borås

Kommersiella Fastigheter hade i uppdrag att förmedla Fastigheten Vindspelet 4 i Viared. Fastigheten består av en lättförvaltad Industri-, lager- och kontorsfastighet belägen i Viareds Industriområde.

Lager- och industrifastighet - Göteborg

På uppdrag av säljaren var Kommersiella Fastigheter rådgivare när fastighetsbolaget Revelop förvärvade en lager- och industrifastighet i Backadalen, Göteborg. 

Industrimark- och kontor - Helsingborg

Kommersiella Fastigheter var på uppdrag av säljaren rådgivare när dessa fastigheter skulle säljas. Fastigheten har en areal av 11 584 kvm industrimark samt totalt 1 210 m2 LOA, enligt hyresavtal fördelat på två byggnader.

Referensobjekt urval

Med över 1000 genomförd företags- och fastighetstransaktioner har vi på Kommersiella Fastigheter ett fantastiskt urval att referera till. Här presenterar vi några exempel på utförda affärer. Är det någon speciell affär eller objekt ni söker så är ni välkomna att kontakta oss.

bottom of page