UA-217435743-1
 

Fastigheten Majorna 164:5

På uppdrag av Göteborgs kommun fick Kommersiella Fastigheter under september 2021 förtroendet att förmedla tre fastigheter. En av dessa fastigheter är Majorna 165:5 med byggrätt strax invid Älvsborgsbrons brofäste i Klippan.

Bö 13:5 & Bö 13:6

Kommersiella Fastigheter var säljarens rådgivare vid avyttring av två bostadsfastigheter i Bö, Örgryte. 

Kungsbacka Skårby 13:4

Kommersiella Fastigheter hade i uppdrag att förmedla Fastigheten Skårby 13:4 belägen i Anneberg, Kungsbacka.

Backa 29:33

På uppdrag av säljaren var Kommersiella Fastigheter rådgivare när fastighetsbolaget Revelop förvärvade en lager- och industrifastighet i Backadalen, Göteborg. 

Vindspelet 4

Kommersiella Fastigheter hade i uppdrag att förmedla Fastigheten Vindspelet 4 i Viared. Fastigheten består av en lättförvaltad Industri-, lager- och kontorsfastighet belägen i Viareds Industriområde.

Skruvmejseln 1, Stämjärnet 1&5

Kommersiella Fastigheter var på uppdrag av säljaren rådgivare när dessa fastigheter skulle säljas. Fastigheten har en areal av 11 584 kvm industrimark samt totalt 1 210 m2 LOA, enligt hyresavtal fördelat på två byggnader.

Lorensberg 48:4 & 48:5

Kommersiella Fastigheter var transaktionsrådgivare när fastigheterna Lorensberg 48:4 och Lorensberg 48:5 såldes.

Järnbrott 126:3, 144:8 & 145:8

Kommersiella Fastigheter hade i uppdrag att förmedla Fastigheterna Järnbrott 126:3, Järnbrott 144:8 och Järnbrott 145:8 som ligger fint samlade i stadsdelen Flatås/Högsbo.

Dalsjöfors företagspark gårda 2:1

Kommersiella Fastigheter hade det stora nöjet att förmedla den anrika Fastigheten Gårda 2:1. På Fastigheten finns 10 byggnader av varierande storlek inrymmande produktionslager, lager, kontor, vårdlokaler, museum, handel och bibliotek. Fastigheten har en total areal på ca 137 000 kvm och en total lokalarea om 22 577 kvm.

Fastigheten Majorna 164:5

På uppdrag av Göteborgs kommun fick Kommersiella Fastigheter under september 2021 förtroendet att förmedla tre fastigheter. En av dessa fastigheter är Majorna 165:5 med byggrätt strax invid Älvsborgsbrons brofäste i Klippan.

Torpa Sjöbo 2:24 och 2:42

Kommersiella fastigheter var rådgivare när Viaredstrandsfastigheter AB avyttrade en helt ny stadsdel bestående av exploateringsmark i Öresjö Ängar, Borås.

Referensobjekt urval

Med över 1000 genomförd företags- och fastighetstransaktioner har vi på Kommersiella Fastigheter ett fantastiskt urval att referera till. Här presenterar vi några exempel på utförda affärer. Är det någon speciell affär eller objekt ni söker så är ni välkomna att kontakta oss.