UA-217435743-1
top of page

Inom Vallgraven 21:2

Sammanfattning

Kommersiella Fastigheter var säljarens rådgivare när Fastighets AB Balder förvärvade kontors- och handelsfastigheten Inom Vallgraven 21:2. Fastigheten har ett utmärkt CBD-läge vid Göteborgs tätaste shoppingstråk. Fastighetens totala LOA uppgår till 569 kvm.

Områdesbeskrivning

Fastigheten ligger, som fastighetsbeteckningen anger, inom Vallgraven i Göteborgs citykärna. En hörnfastighet omgärdat av gågator i Göteborgs tätaste shoppingstråk.

Fakta

Namn: Fastigheten Inom Vallgraven 21:2

Total LOA: 569

Ort: Göteborg

Köpare: Fastighets AB Balder 

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten Inom Vallgraven 21:2 bebyggdes 1813, troligen enligt ritningar av Byggmästare G.Linder. 1818 beslutade borgenskapens äldre att att köpa huset (inropat för 6.666:32 rdr banco) för att inhysa domprosten David Magnus Hummel. Därmed blev huset "Domprosthus" och huserade bostad och pastorsexpedition. 

År 1887 förvärvade paraplymakare Carl Wilhelm Andersson fastigheten för hela 90 000 riksdaler (ej inflations korrigerat). Under hans ägo byggdes bottenplan om till fem butikslokaler. 1912 flyttade Aug Magnussons Urmakeri in. Fastigheten förvärvades av urmakarfamiljen 1920 och har sedan dess varit i familjens ägo. Fastigheten är bebyggd i två plan samt vind med brutet tak och flertalet takkupor. Takhöjden på vinden är 2,9 meter i nock och delar av vinden har en gång i tiden bl.a. utgjort urmakeriverkstad. Gatuplan mot Korsgatan och Vallgatan utgörs av tre olika butiker.
 Fastigheten har ett exceptionellt bra hörnläge ut mot shoppingstråken. Huset är ett av få bevarade tvåvåningshus från 1800-talets första hälft.

Kommersiella Fastigheter är en av de ledande aktörerna på marknaden och är specialiserade på köp- & försäljningsuppdrag av kommersiella fastigheter.

 

Tillsammans är vi ett 50-tal mäklare och transaktionsrådgivare lokaliserade över hela landet med spetskompetens inom juridiska, tekniska och skattemässiga fastighetsfrågor.

Sockerbruket 15 

414 51 Göteborg

031-757 10 90 

www.ffkf.se

Transaktionsrådgivare

Ulf Teodorsson

Mob. 070-848 12 15

Transaktionsrådgivare

Niklas Wählisch

Mob. 076-191 95 89

Vi upplever att investeringsviljan i Göteborg och Västsverige är fortsatt mycket god, trots en orolig omvärld och

vi gratulerar Balder till ett fint förvärv

Niklas Wählisch

Transaktionsrådgivare Kommersiella Fastigheter

bottom of page