UA-217435743-1
top of page

Sammanfattning

Två vackra fastigheter med ett otroligt fint läge utmed Friggagatan i centrala Göteborg. Totalt
30 lägenheter och tre lokaler med en total boarea om 2 133 m2 och lokalarea om 300 m2 . 10 av lägenheterna har i dagsläget inget gällande kontrakt och kan tomställas vid ett övertagande. De övriga 20 lägenheterna har en snitthyra på 1 038 kr/m2 . Det finns en stor råvind, ca 400 m2 boarea (ej kontrollmätt), med mycket goda förutsättningar för exploatering. Enligt tillägg till detaljplan, lagakraftvunnen 2001-09-21, får vind inredas till bostäder. Fastigheten ROT-renoverades 1978.

Läget

Fastigheten ligger i centrala Göteborg i området Stampen, endast en kilometer från Göteborgs Centralstation. Utanför dörren ligger hållplats Svingeln, en av de större knutpunkterna i Göteborgs kollektivtrafi

 

Nyckeltal

  • Driftnetto: 2 379 tkr

  • Hyresvärde: 3 422 tkr

  • Total BOA & LOA: 2 433 kvm

  • Snitthyra per kvm, bostäder med besittningsskydd: 1 038 kr

  • Snitthyra per kvm, bostäder inkl vakanshyror: 1 203 kr

 Ladda ner dokument:

Fastighetsbeskrivning

Fastigheterna bebyggdes 1929 med två byggnader och innehåller totalt 30 lägenheter samt två lokaler fördelat på 6 våningsplan inkl bottenplan.

 

bottenplan finns två lokaler (Restaurang och nagelsalong) samt en nybyggd lägenhet (2:a om 58 m2 ). På vindsplan finns idag en gemensam tvättstuga samt lägenhetsförråd. På gården finns ett gårdshus med soprum och cykelrum. Gårdshuset byggdes och markarbeten utfördes 2015. I källarplanet finns lägenhetsförråd.

Större renoveringar de senaste åren består av hissbyte i trapphuset på Friggagatan, fasad- och balkongrenovering åt gatan samt byte av samtliga fönster åt gatan. Taket bekläddes med plåt och stuprör och hängrännor byttes för ca 20 år sedan.

Kommersiella Fastigheter erbjuder kvalificerad transaktionsrådgivning inom försäljning och förvärv av fastigheter och fastighetsportföljer. Med tjänster och expertis inom samtliga kommersiella fastighetssektorer och delsegment får ni som kund tillgång till en rikstäckande organisation bestående av dedikerade lokala team över hela Sverige.

Sockerbruket 15 

414 51 Göteborg

031-757 10 90 

www.kommersiellafastigheter.se

Transaktionsrådgivare

Bengt-Åke Harrysson

Mob. 0703-12 45 02

bengt-ake@kommersiellafastigheter.se

Transaktionsrådgivare

Fastigheten Stampen 19:15 & 19:16

bottom of page