UA-217435743-1
top of page

Fastigheten Kurland 14 

Sammanfattning

I centrala Stockholm ligger Fastigheten Kurland 14 belägen på Tegnérgatan 37 i Vasastaden. Läget betecknas som centralt och mycket attraktivt för såväl kontor som bostadsändamål. Uthyrbar area uppgår till 2 430 kvm och består av kontorsverksamheter och mots­varande samt en restaurang i källarplan med entré från Tegnérgatan.

 

I fastigheten finns ett 20-tal hyresgäster med varierande längd på hyresavtalen. Hyresnivån kan anses vara låg i förhål­lande till marknadshyran som råder i närområdet.

 

Ägaren till Fastigheten, ”Tegnér­gatan 37 i Stockholm AB” har ägt fastigheten i ca 19 år.

Områdesbeskrivning

Med härlig stadspuls i Stockholms innerstad, ligger hemtrevliga stadsdelen Vasastan. Området fullkomligt kryllar av små gedigna butiker, caféer och gröna parker. Här finns dessutom ett brett utbud restauranger speciellt runt Odenplan och St. Eriksplan. 

 

År 2030 beräknas Hagastaden stå färdig, innerstadsdelen som knyter samman Stockholm och Solna. Området sträcker sig från Vasastan och Norra Stationsgatan in över Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. Expansionen av Hagastaden kommer att generera tusentals nya bostäder och arbetsplatser.

Nyckeltal

  • Driftnetto: 8 350 tkr

  • Hyresvärdet: 9 633 tkr

  • Total LOA: 2 430 kvm

  • Snitthyra per kvm: 3 420

  

  • Uthyrningsgrad: 100%

 Ladda ner dokument:

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten är belägen i Vasastaden i centrala Stockholm. Uthyrbar area uppgår till 2 430 kvm och utgörs av kontorsverksamheter och motsvarande samt en restaurang i källarplan med entré från Tegnér­gatan.

Byggnaderna är mycket välbevarade med hårdg­jord och underbyggd innergård. Gatuhuset är från slutet av 1800-talet och har en karakteristisk exteriör som kännetecknas av en symmetriskt utformad tredelad fasad med markerad sockelvåning, mellanparti och takvåning. Putsfasaden är sten imiterad ljusgul med djupverkan av profilerade listverk och indragna, kon­trasterande mörka fönster och dörrar.

 

Gårdshuset från är början av 1900-talet och bevarar ännu tidens typiskt strama industriarkitektur med rationellt utformade fackverksfasader som domineras av tilltagna spröjsade ljusinsläpp och ljusgula slätputsade fasader.

 

I fastigheten finns ett 20-tal hyresgäster med varierande längd på hyresavtalen och hyresnivån kan anses vara låg i förhållande till marknadshyran som råder i närområdet. Samtliga uthyrda areor utgörs av kontor och motsvarande verksamheter, i källarlokalen under gatuhu­set finns en restaurang vid namn Supper (som sträcker sig in under gården).

Ägaren till Fastigheten, ”Tegnér­gatan 37 i Stockholm AB” har ägt fastigheten i ca 19 år.

Kommersiella Fastigheter erbjuder kvalificerad transaktionsrådgivning inom försäljning och förvärv av fastigheter och fastighetsportföljer. Med tjänster och expertis inom samtliga kommersiella fastighetssektorer och delsegment får ni som kund tillgång till en rikstäckande organisation bestående av dedikerade lokala team över hela Sverige.

Sockerbruket 15 

414 51 Göteborg

031-757 10 90 

www.kommersiellafastigheter.se

Transaktionsrådgivare

Robert Treutiger

Mob. 031-757 10 90

robert@kommersiellafastigheter.se

Transaktionsrådgivare

bottom of page