UA-217435743-1
 

Fastigheten Tingstadsvassen 24:8

Sammanfattning

Fastigheten Tingstadsvassen 24:8 ligger mycket centralt beläget på Ringön i Göteborg. Bygglov beviljades 2021-12-10 som medger en BYA om 2991 m2 och en byggnadshöjd om 12 meter. 

Områdesbeskrivning

Fastigheten Tingstadsvassen 24:8 ligger mycket centralt beläget på Ringön i Göteborg. Här finns allt ifrån bryggerier till moderna kontor och tillverkningsindustri med ”förvaltarbostäder”. Ringön är med andra ord ett trendigt område som blivit mycket populärt för nyetableringar.  

Till Ringön tar du dig snabbt med kollektivtrafik. Från Göteborgs centrum går flertalet bussar dagligen med täta turer.

Nyckeltal

  • Möjlig total LOA: 4 612/7 400 m2.

  • Tomtareal: 3 187 m2
     

  • Möjlig utnyttjandegrad BYA: 3 000 m2
     

  • Sista dag för inkommande av indikativt bud 25/3

 Ladda ner dokument:

Fastighetsbeskrivning

På Ringön verkar fastighetsägare och företag från industri och kreativa näringar sida vid sida. Organisationen Saltet på Ringön har arbetat fram till 2021 för att bidra till visionen om en långsam och organisk utveckling av området där dess karaktär ska bevaras.  

 

I beviljat bygglov har exploateringsgraden nyttjats väl med en BYA om 2991 m2 på en markareal om 3187 m2.  

Gällande Detaljplan (J) medger lager/produktion/verkstad samt kontor kopplande till någon slags verksamhet. Ett steg i utvecklingen av Ringön var strategin för tidsbegränsade bygglov som kom 2018 vilket ger möjlighet för ändrad användning. På senare år har Ringön blivit mycket populärt för nyetableringar.  

Sanering har påbörjats och tomträtten överlåts fullt sanerad till MKM (mindre känslig mark). Geotekniska undersökningar/erfarenheter från omkringliggande fastigheter finns. Mot bakgrund av tidigare brand säljs tomträtten med en bebyggelseplikt som innebär att ny bebyggelse ska vara påbörjad senast 2024-04-01, i enlighet med den överenskommelse som skett med försäkringsbolaget.  

Fastigheten är upplåten med tomträtt. Upplåtelsedag 1960-12-06. Årlig avgäld är 105 176 kr med  start 2020-12-06. Avgäldsperioden är 10 år.
Uppsägning får ske till 2051-12-31 därefter löper tomträttsavtalet med 20 års perioder.

Kommersiella Fastigheter erbjuder kvalificerad transaktionsrådgivning inom försäljning och förvärv av fastigheter och fastighetsportföljer. Med tjänster och expertis inom samtliga kommersiella fastighetssektorer och delsegment får ni som kund tillgång till en rikstäckande organisation bestående av dedikerade lokala team över hela Sverige.

Vi bistår er som kund längs hela transaktionsprocessen och har sedan starten 2006 genomfört över 2000 företags- och fastighetstransaktioner. Med lång erfarenhet och god kännedom om aktörerna på fastighetsmarknaden är vi er självklara partner för en lyckad fastighetsaffär.

Sockerbruket 15 

414 51 Göteborg

031-757 10 90 

www.kommersiellafastigheter.se

Transaktionsrådgivare

Bengt-Åke Harrysson

Mob. 0703-12 45 02

Transaktionsrådgivare

Niklas Wählish

Mob. 0761-91 95 89