UA-217435743-1
top of page

Torpa Sjöbo 2:24 och 2:42

Sammanfattning

Kommersiella fastigheter var rådgivare när Viaredstrandsfastigheter AB avyttrade en helt ny stadsdel bestående av exploateringsmark i Öresjö Ängar, Borås.

 

Detaljplanen medger byggrätt för totalt ca 430 bostäder. Området är uppdelat i sju olika delområden med antingen villor/radhus, flerbostadshus och förskola med en total BTA om 55 325 kvm.

Områdesbeskrivning

En ny stadsdel växer fram i Öresjö Ängar, Borås. Detaljplanen möjliggör totalt ca 430 bostäder, varav ca 350 lägenheter i flerbostadshus och ca 80 bostäder i radhus, parhus eller kedjehus. 

 

Inom planområdet föreslås även en mindre centrumpunkt med möjlighet till lokaler i bottenvåningarna

 

Planområdet omfattar ca 18,6 hektar och inkluderar fastigheterna Torpa Sjöbo 2:24 och 2:42.

Fakta

Namn: Torpa Sjöbo 2:24 och 2:42

Total BTA:  55 325 kvm

Ort: Borås

Köpare: Magnolia Bostad, Veidekke & FOF Family

Säljare: Husarvid & MPB INVEST

Fastighetsbeskrivning

I Öresjö Ängar, Borås växer en helt ny stadsdel fram. Planområdet omfattar ca 18,6 hektar och inkluderar fastigheterna Torpa Sjöbo 2:24 och 2:42. Detaljplanen möjliggör totalt ca 430 bostäder, varav ca 350 lägenheter i flerbostadshus och ca 80 bostäder i radhus, parhus eller kedjehus. 

 

Inom planområdet föreslås även en mindre centrumpunkt med möjlighet till lokaler i bottenvåningarna

Kommersiella Fastigheter är en av de ledande aktörerna på marknaden och är specialiserade på köp- & försäljningsuppdrag av kommersiella fastigheter.

 

Tillsammans är vi ett 50-tal mäklare och transaktionsrådgivare lokaliserade över hela landet med spetskompetens inom juridiska, tekniska och skattemässiga fastighetsfrågor.

Sockerbruket 15 

414 51 Göteborg

031-757 10 90 

www.ffkf.se

Transaktionsrådgivare

Bengt-Åke Harrysson

Mob. 070-312 45 02

Transaktionsrådgivare

Niklas Wählisch

Mob. 076-191 95 89

Detta blir vårt andra projekt i Borås och gör att Magnolia Bostad inom kort totalt kommer att börja bygga närmare 60 000 kvm bostäder inom kommunen. Vilket är riktigt roligt eftersom vi kommer att bidraga till att minska bostadsbristen i Boråsområdet

Niklas Ohldin

Regionchef Väst på Magnolia Bostad

Borås växer så det knakar och efterfrågan är stor inom alla fastighetssegment. 

Vi har genomfört ett flertal transaktioner inom logistik, bostäder och kontor i Borås under det gångna året

Bengt-Åke Harrysson

Transaktionsrådgivare - Kommersiella fastigheter

bottom of page