UA-217435743-1
top of page

KOMMERSIELLA FASTIGHETER

Transaktion

01

START & ANALYS

Transaktionsprocessen inleds med ett förberedande arbete. Vi tar fram underlag i form av information om fastigheten, hyresgäster, läge och detaljplan.

Därefter följer ett besök på Fastigheten tillsammans med fastighetsägaren. Ett uppdragsavtal förhandlas fram och undertecknas med uppdragsgivaren.

02

MARKNADSFÖRING

Ett komplett informationsmaterial arbetas fram. Materialet inkluderar bilder, filmer, kartor,

fakta om fastigheten samt eventuella myndighetsunderlag.

 

Lämpliga köpare identifieras och i samråd med uppdragsgivaren fastställs en sälj- och marknadsföringsplan.

BUDSKEDE

Indikativa (icke bindande) bud tas in efter budinstruktioner. De erlagda buden analyseras av Kommersiella

Fastigheter i samråd med uppdragsgivaren.

03

04

DUE DILIGENCE

Intressenterna bjuds in till ett delat datarum. I datarummet kommer samtliga handlingar

och dokumentation tillhörande fastigheterna att publiceras. Syftet är att en säker och smidig informations-överföring ska ske mellan parterna och att objektets värde fastställs samt att olika uppgifter och kritiska punkter verifieras.

SLUTFÖRHANDLING

När parterna är överens tas ett utkast till överlåtelseavtal

fram där beslut om tillträde fastställs. 

 

Våra transaktionsrådgivare finns ständigt närvarande som stöd och medlande part i diskussionerna samt vid signering av avtal och tillträde.

05

STRUKTURERAD PROCESS

Kommersiella Fastigheter förespråkar en strukturerad process med högt driv. Processen medför enligt vår erfarenhet bästa resultat under givna förut-sättningar, då både pris och kontroll maximeras. Potentiella köpare uppvaktas exklusivt och uppdragsgivaren har full insyn i vilka som uppvaktasunder hela processen.

bottom of page