UA-217435743-1
top of page

Bolaget Två Stenar Fastigheter AB

Sammanfattning

Portföljen består av sammanlagt 19 fastigheter innehållande 156 lägenheter med en total BOA om ca  12 410 kvm samt ca 9 392 kvm LOA. Lokalerna innehåller bl.a. vårdcentral, butiker, bank, kontor, restaurang/caféer, apotek och biograf. 

Fastigheterna är väl underhållna och flertalet av byggnaderna är bebyggda under 20-talet med den klassiskt vackra karaktären bevarad. 

De samlade utdebiterade hyresintäkterna uppgår till ca 21 102 tkr fördelat på 11 468 tkr för bostäder respektive 9 419 tkr för lokaler. De beräknade vakanshyrorna uppgår sammanlagt till ca 2 610 tkr varav ca 1 526 tkr utgör bostadsvakanser. Fastigheterna erbjuder en god utvecklingspotential för en framtida ägare genom aktiv förvaltning.

Nyckeltal

 • Hyresintäkter:
  21 102 tkr

 • Driftnetto:
  9 823 tkr

 • Vakanshyror:
  2 610 tkr

   

 • Total BOA:
  12 410 m2

 • Bostäder:
  1 036 kr/m2
   

 • Uthyrningsgrad:
  89%


   

 • Total LOA:
  9 392 m2
   

 • Lokaler:
  1 130 kr/m2
   

 • Uthyrningsgrad:
  89%

 Ladda ner dokument:

Fastighetsbeskrivning

Örnen 1

Fastigheten är bebyggd med en byggnad som inrymmer 15 bostadslägenheter och 3 lokaler. Byggnaden är uppförd i tre våningsplan jämte källare och vind. Stomme och bjälklag av betong, putsade fasader och yttertak belagt med plåt/skiffer. Fönster av tre-glastyp i bågar av aluminium. Uppvärmning sker med fjärrvärme som värmekälla, mekanisk frånluftsventilation i lokaler och självdrag i lägenheterna. Godkänd energideklaration (klass D) finns, utförd 2024-05-27. Hiss finns. 

Samtliga lägenheter har vindsförråd och tvättstuga finns i källaren. 

Örnen 2

Fastigheten är bebyggd med en byggnad som inrymmer 7 lägenhetsbostäder och två lokaler. Taket är belagt med tegel. Fasader är klädda med grön puts. Lägenheterna är renoverade för ca 12 år sedan. Blandat badkar/dusch i badrummen. Uppvärmning av byggnaden sker med fjärrvärme som värmekälla. Godkänd energideklaration (klass E) finns, utförd 2024-05-27.

Samtliga lägenheter har källarförråd. Tvättstuga finns i källaren liksom cykelförråd. 

Örnen 3 

Fastigheten är bebyggd med en huvudbyggnad och ett gårdshus. Gårdshuset är en träbyggnad och inrymmer en lägenhet och en lokal. Den större byggnaden har putsade fasader och inrymmer 10 lägenhetsbostäder och 4 lokaler. Byggnaden är uppförd på platta på mark och har källare. Hiss och flera kakelugnar finns i byggnaden. Fönster är av tre-glastyp i bågar av aluminium. ROT renoverad 1993/94. Uppvärmning av byggnaden sker i form av fjärrvärme som värmekälla. Godkänd OVK samt energideklaration (klass E & D) finns, utförd 2024-05-28. Hiss finns.

Samtliga lägenheter har källarförråd. Tvättstuga samt barnvagnsförråd finns.
 

Örnen 5 

Fastigheten är bebyggd med en byggnad som inrymmer 7 bostadslägenheter, en banklokal och ytterligare två lokaler. Byggnaden är uppförd i tre våningsplan jämte källare & vindsvåning. Av lägenheterna är 3 nybyggda ca 2016 (fd kontor) Grundmurar av betong, stomme & bjälklag av betong. Putsade fasader och yttertak belagt med plåt. Fönster av tre-glastyp i bågar av trä/aluminium (2010). Uppvärmning sker med fjärrvärme som värmekälla. Godkänd OVK samt energideklaration (klass E & F) finns, utförd 2024-05-27. 

Samtliga lägenheter har tillgång till förråd och har egen tvättmaskin samt torktumlare. På fastigheten finns det 7 p-platser och två garage med elanslutning.

Börsen 2 & 3 

Fastigheterna är bebyggda med två byggnader och ett gårdshus. Byggnaderna är sammanbyggda till en enhet och är samtaxerade. Byggnaderna inrymmer 6 lägenheter, 6 lokaler och två lager. Grundmurar av betong, stomme och bjälklag av betong, putsade fasader och yttertak belagda med skiffer/plåt. Fönster är blandat två- och treglas i bågar av trä/aluminium. Delvis källare. Två st hissar finns. Flera lägenheter är relativt nya, ombyggda från fd kontorslokaler. Blandat skick, i huvudsak gott. Godkänd energideklaration (klass D) finns, utförd 2024-05-29. Skyddsrum finns, (godkänt vid inspektion utförd 2022-03-17)

Samtliga lägenheter har tillgång till källarförråd. Tvättstuga finns (låg standard).På fastigheten finns 7 p-platser.

 

Börsen 4

Fastigheten är bebyggd med en byggnad i två våningsplan. Butiker i gatuplanet och lägenheter i det övre våningsplanet. Byggnaden är uppförd på en betongplatta med stomme och bjälklag av betong. Fasaderna är klädda med steniplattor och yttertaket är belagt med plåt. Uppvärmning med el som värmekälla. Mekanisk frånluftsventilation. Ventilation sker i form av mekanisk ventilation med återvinning. Uppvärmning sker i form av el som värmekälla. Hiss finns. Terrassbjälklaget är delvis omgjort. På terrassbjälklaget finns uppställning för cyklar. Godkänd energideklaration (klass F) finns, utförd 2024-05-28. 

Samtliga lägenheter har tillgång till förråd. Tvättstuga finns (normal standard).

 

Börsen 6 

Fastigheten är bebyggd med två byggnader som är sammanbyggda med varandra. Grundmurar av betong och stomme & bjälklag av betong. Fasaderna är klädda med tegel/putsade. Yttertaket är belagt med tegelpannor. Tvåglas fönster i bågar av trä (behov av ren/utbyte). Uppvärmning sker med fjärrvärme som värmekälla. Självdragsventilation. Byggnaden inrymmer 12 st bostadslägenheter, (varav 4 st med balkong), samt 8 lokaler. En innergård finns med utrymme för cykelförråd, parkering (4 st p-platser) och soprum. Godkänd energideklaration (klass D) finns, utförd 2024-05-28. Tvättstuga finns (normal/låg standard).

 

Triangeln 1 

Fastigheten är från 1929 bebyggd med en byggnad som inrymmer 12 bostadslägenheter, samt två lokaler. Ett gårdshus finns även inom fastigheten. Platta på mark och stomme och bjälklag av betong. Fasader klädda med steniplattor och träpanel. Uppvärmning med fjärrvärme som värmekälla. Taket är belagt med tegel. Fönster är kopplade i bågar av trä (några nya). Tre av lägenheterna är nyuppförda 2016. Asfalterad gårdsplan. Godkänd energideklaration (klass C & D) finns, utförd 2024-05-28. 

Tvättstuga finns (normal standard). Samtliga lägenheter har förråd. På fastigheten finns 3 st p–platser, 1 st carport samt 2 st garage.

 

Triangeln 2 

Fastigheten är bebyggd 1940 med en byggnad. Byggnaden inrymmer 7 st bostadslägenheter (varav 6 st med balkong), 5 lokaler samt ett mindre lager. Byggnaden har träfasad. Taket är belagt med plåt. Fönster är i form av 2- glastyp med bågar av al/trä. Godkänd OVK samt energideklaration finns (klass C), utförd 2024-05-28. 

Tvättstuga finns (bra standard). Samtliga lägenheter har källarförråd.

 

Banken 1 

Fastigheten är bebyggd med en byggnad med tillhörande gårdshus. Byggnaden är ROT- renoverad. Byggnaden inrymmer totalt 13 lägenheter (varav 4 st med balkong) och 3 st lokaler. Den större byggnaden är en hörnbyggnad med ett torn. Fasaderna är putsade 2014. Gårdshuset har träfasader. Taket är belagt med plåt. Under 2023 har fastighetsägaren lagt om taket på gårdshuset samt badrum och kök i en av lägenheterna totalrenoverades. Fönster är av typen 2 + 1 glas i bågar av trä/plast. Gårdshuset inrymmer bostäder och det större huset inrymmer lägenheter, butiker och en restaurang. Lägenheterna är i bra skick och har högt i tak i den större byggnaden. Kakelugn finns i några av lägenheterna men är ej brukbara. Värmekälla är fjärrvärme. Mekanisk ventilation. De större lägenheterna har egen tvättmaskin. Godkänd OVK samt energideklaration (klass D) finns, utförd 2024-05-22 och 2024-05-28. 

Tvättstuga finns (normal standard). Samtliga lägenheter har källarförråd.

 

Banken 6 

Fastigheten är ursprungligen bebyggd 1929 med ombyggd/tillbyggd år 2005 i tre våningsplan jämte källare. Byggnaden inrymmer 5 lägenheter, varav 3 st har stora inglasade balkonger m golvvärme och braskaminer. Byggnaden är grundlagd på källarmurar av betong, stomme & bjälklag är av betong och fasaderna är putsade. Yttertaket är belagt med plåt. Fönster av tre-glastyp. Uppvärmning sker med fjärrvärme som värmekälla. Mekanisk frånluftsventilation. Golvvärme. Mycket gott skick. Ett gårdshus i trä finns på fastigheten. Godkänd OVK samt energideklaration (klass D) finns, utförd 2024-05-22 och 2024-05-29.

Tvättstuga finns (bra standard). Samtliga lägenheter har källarförråd. På fastigheten finns 7 st parkeringsplatser.

 

 

Telegrafen 4 

Fastigheten är från 1929 bebyggd med tre byggnader (sammanbyggda till en sammanhängande enhet). Byggnaderna inrymmer 6 lägenheter och tre lokaler varav ett apotek. Grundmurar av betong alternativt platta på mark. Putsade fasader (gårdsbyggnaden har träfasader). Taket är belagt med tegel/plåt. Uppvärmning med fjärrvärme som värmekälla, självdragsventilation i lägenheterna, mekanisk frånluft i butikerna. Flera lägenheter har kakelugn (får ej eldas i). Fönster är av tvåglastyp - kopplade i bågar av trä. Två av lägenheterna har balkong. Godkänd OVK samt energideklaration (klass D & E) finns, utförd 2024-05-29. 

Källaren inrymmer förråd och gemensam tvättstuga (normal standard). Två garageplatser med elanslutning finns.

 

Älgen 1 

Fastigheten är bebyggd med en byggnad inrymmande kontor, 3 bostadslägenheter och telestationer/apparatrum. Byggnaden är uppförd med betongstomme och är om/tillbyggd 2015. Fasader är klädda med tegel och puts. Tak är belagt med tegelpannor. Fönster är delvis i form av kopplade, i tvåglas-typ och delvis i treglas-typ med bågar av trä/aluminium. Uppvärmning sker i form av fjärrvärme som värmekälla och ventilation sker i form av mekanisk ventilation, ej kyla. Källare finns under byggnaden, pålat. 3 st utgångar finns, 1 handikapphiss finns som tillgodoser 2 av lägenheterna. Fastigheten/byggnaden är i bra skick med en stor balkong på baksidan av fastigheten. Skyddsrum finns, (godkänt vid inspektion utförd 2022-03-17). Energideklaration (klass D) finns, utförd 2024-05-29. 


Källaren inrymmer förråd till varje lägenhet som är försedda med egna tvätt/torkmaskiner.
 

 

Falken 5 

Fastigheten är bebyggd med en byggnad i tre våningsplan jämte källare inrymmande 24 st lägenheter (varav samtliga med balkong), 4 kontorslokaler och en samlingslokal. Av lägenheterna så är cirka hälften nyrenoverade. Grundmurar av betong, stomme och bjälklag av betong. Fasaderna är klädda med tegel/steniplattor och taket är belagt med papp. Uppvärmning sker med fjärrvärme som värmekälla. Fönster är av trä med aluminiumklädd utsida. Skyddsrum finns, (godkänt vid inspektion utförd 2022-03-17). Energideklaration (klass D) finns, utförd 2024-05-28. 


Samtliga lägenheter har förråd. Gemensam tvättstuga (normal standard) samt trädgård med lekplats. 23 p-platser.

 

Falken 7 

Fastigheten är från 1930 bebyggd med ett bostadshus som inrymmer 9 st lägenheter, (varav 3 med balkong) och ett kontor samt en mindre lokal. Det mindre gårdshus som används för kontor och förrådsutrymmen kan göras om till lägenhet. Grundmurar av sten, fasader klädda med träpanel och yttertak belagt med tegelpannor (2007). Fasaderna är ommålade 2007. Fönster består av träfönster. Huset är uppfört på en stengrund. Uppvärmning med fjärrvärme som värmekälla, självdragsventilation. Kakelugnar finns i ett par lägenheter, (okänd funktion). Energideklaration (klass D) finns, utförd 2024-05-28. 

Källaren inrymmer förråd och gemensam tvättstuga (normal standard) samt cykelförråd. Sju garage/carportsplatser varav 6 st elanslutning finns samt 2 p-platser.

Falken 11 

Fastigheten är från 1980 bebyggd med en byggnad innehållande 3 lokaler. Fastigheten är fullt uthyrd till Arbetsförmedlingen samt Åmåls kommun. Arbetsförmedlingens lokaler totalrenoverades 2016 i samband med inflyttning. Platta på mark, stomme och bjälklag av betong. Fasaderna är klädda med dansk sjösten och yttertaket är belagt med papp(eller gummiduk). Byggnadens fönster är av 2+1 glastyp i bågar av trä/aluminium. Uppvärmning av byggnaden sker med elradiatorer och värme från fläktar. Återvinning via fläktsystem. En hiss finns i byggnaden. Godkänd OVK finns. Energideklaration (klass D) finns, utförd 2024-05-29. 18 p-platser finns på fastigheten.

Mörten 1 

Fastigheten är från 1929 bebyggd med en byggnad i två våningsplan jämte inredd vindsvåning. Om- tillbyggnation skedde 1999. Byggnaden inrymmer 8 st lägenheter. Grundmurar av betong, stomme och bjälklag av betong. Fasaderna är klädda med steniplattor och yttertaket är belagt med plåt. Uppvärmning sker via direktverkande el. Mekanisk frånluftsventilation. Fönster av tvåglastyp i bågar av trä. Flera av lägenheterna har kakelugnar (pluggade). Godkänd OVK  finns. Energideklaration (klass F) finns, utförd 2024-05-27. 

Samtliga lägenheter har källarförråd. Gemensam tvättstuga (normal standard). 
 

Fredriksberg 23 

Fastigheten är bebyggd med en byggnad, fd herrgård, som är ombyggd till 5 st bostadslägenheter varav 1 med balkong. Byggnaden är uppförd på en stengrund. Fasaderna är klädda med träpanel och taket är belagt med plåt, delvis skiffer. Uppvärmning med fjärrvärme som värmekälla och självdragsventilation. 2 lägenheter med öppen spis. Inom fastigheten finns även ett mindre trähus som inrymmer tvättstuga (normal standard). Samtliga lägenheter har förråd. I de större lägenheterna finns egen tvättmaskin. Godkänd OVK samt energideklaration (klass E) finns, 
utförd 2024-05-28.

1 st garage med elanslutning samt plats för bilar på gården.
 

Åmål

Det finns mycket att berätta om staden Åmål. Genom historien har det smugglats, brunnit, vi har blivit invaderat av norsk-danska trupper och på 1600-talet försökte Vänersborg med hot och mutor att få Åmåls Stadsprivilegier upphävda. Idag är Åmål en charmig småstad med rikt kulturliv och Sveriges främsta Bluesfestival. 

Kommersiella Fastigheter erbjuder kvalificerad transaktionsrådgivning inom försäljning och förvärv av fastigheter och fastighetsportföljer. Med tjänster och expertis inom samtliga kommersiella fastighetssektorer och delsegment får ni som kund tillgång till en rikstäckande organisation bestående av dedikerade lokala team över hela Sverige.

Vi bistår er som kund längs hela transaktionsprocessen och har sedan starten 2006 genomfört över 2000 företags- och fastighetstransaktioner. Med lång erfarenhet och god kännedom om aktörerna på fastighetsmarknaden är vi er självklara partner för en lyckad fastighetsaffär.

Sockerbruket 15 

414 51 Göteborg

031-757 10 90 

www.kommersiellafastigheter.se

Transaktionsrådgivare

Fredrik Wistrand
0703-12 50 63

Transaktionsrådgivare

Niklas Wählisch

Mob. 076-191 95 89

niklas.wahlisch@kommersiellafastigheter.se

bottom of page