UA-217435743-1
top of page

Bolaget Två Stenar Fastigheter AB

Sammanfattning

Portföljen består av sammanlagt 19 fastigheter innehållande 156 lägenheter med en total BOA om ca 12 410 kvm samt ca 9 392 kvm LOA. Lokalerna innehåller bl.a. vårdcentral, butiker, bank, kontor, restaurang/caféer, apotek och biograf. 

Fastigheterna är väl underhållna och flertalet av byggnaderna är bebyggda under 1920-talet med den klassiskt vackra karaktären bevarad. 

 

De samlade utdebiterade hyresintäkterna uppgår till ca 20 529 tkr fördelat 10 917 tkr för bostäder respektive 9 396 tkr för lokaler. De beräknade vakanshyrorna uppgår sammanlagt till ca 2 472 tkr varav ca 1 366 tkr utgör bostadsvakanser. Fastigheterna erbjuder en god utvecklingspotential för en framtida ägare genom aktiv förvaltning.  

Nyckeltal

 • Hyresintäkter:
  20 529 tkr

 • Driftnetto:
  9 249 tkr

 • Vakanshyror:
  2 472 tkr

   

 • Total BOA:
  12 410 m2

 • Bostäder:
  985 kr/m2
   

 • Uthyrningsgrad:
  89%


   

 • Total LOA:
  9 392 m2
   

 • Lokaler:
  1 131 kr/m2
   

 • Uthyrningsgrad:
  88%

 Ladda ner dokument:

Fastighetsbeskrivning

Örnen 1
Fastigheten är bebyggd med en byggnad som inrymmer 15 bostadslägenheter och 3 lokaler. Byggnaden är uppförd i tre våningsplan jämte källare och vind. Stomme och bjälklag av betong, putsade fasader och yttertak belagt med plåt/skiffer. Fönster av tre-glastyp i bågar av aluminium. Uppvärmning sker med fjärrvärme som värmekälla, mekanisk frånluftsventilation i lokaler och självdrag i lägenheterna. Godkänd energideklaration finns. Hiss finns. 

Samtliga lägenheter har vindsförråd och tvättstuga finns i källaren. 

Örnen 2

Fastigheten är bebyggd med en byggnad som inrymmer 7 lägenhetsbostäder och två lokaler. Taket är belagt med tegel. Fasader är klädda med grön puts. Lägenheterna är renoverade för ca 12 år sedan. Blandat badkar/dusch i badrummen. Uppvärmning av bygganden sker med fjärrvärme som värmekälla. Godkänd energideklaration finns. 

Samtliga lägenheter har källarförråd. Tvättstuga finns i källaren liksom cykelförråd. 

Örnen 3 

Fastigheten är bebyggd med en huvudbyggnad och ett gårdshus. Gårdshuset är en träbyggnad och inrymmer en lägenhet och en lokal. Den större bygganden har putsade fasader och inrymmer 10 lägenhetsbostäder och 4 lokaler. Bygganden är uppförd på platta på mark och har källare. Hiss och flera kakelugnar finns i bygganden. Fönster är av 3-glastyp i bågar av aluminium. ROT renoverad 1993/94. Uppvärmning av bygganden sker i form av fjärrvärme som värmekälla. Godkänd OVK samt energideklaration finns. 

Samtliga lägenheter har källarförråd. Tvättstuga samt barnvagnsförråd finns. 

Örnen 5 

Fastigheten är bebyggd med en byggnad som inrymmer 7 bostadslägenheter, en banklokal och ytterligare två lokaler. Byggnaden är uppförd i tre våningsplan jämte källare & vindsvåning. Av lägenheterna är 3 nybyggda ca 2016 (fd kontor). Grundmurar av betong, stomme & bjälklag av betong. Putsade fasader och yttertak belagt med plåt. Fönster av 3-glastyp i bågar av trä/aluminium (2010). Uppvärmning sker med fjärrvärme som värmekälla. Godkänd OVK samt energideklaration finns. 

Samtliga lägenheter har tillgång till förråd och har egen tvättmaskin samt torktumlare. På fastigheten finns det 7 p-platser och två garage med elanslutning. 

Börsen 2 & 3 

Fastigheterna är bebyggda med två byggnader och ett gårdshus. Byggnaderna är sammanbyggda till en enhet och är samtaxerade. Byggnaderna inrymmer 6 lägenheter, 6 lokaler och två lager. Grundmurar av betong, stomme och bjälklag av betong, putsade fasader och yttertak belagda med skiffer/plåt. Fönster är blandat två- och treglas i bågar av trä/aluminium. Delvis källare. Två st hissar finns. Flera lägenheter är relativt nya, ombyggda från fd kontorslokaler. Blandat skick, i huvudsak gott. Godkänd energideklaration finns. Skyddsrum finns, (godkänt vid inspektion utförd 2022-03-17). 

Samtliga lägenheter har tillgång till källarförråd. Tvättstuga finns (låg standard). På fastigheten finns 7 p-platser. 

 

Börsen 4

Fastigheten är bebyggd i två våningsplan. Butiker i gatuplanet och lägenheter i det övre våningsplanet. Bygganden är uppförd på en betongplatta med stomme och bjälklag av betong. Fasaderna är klädda med steniplattor och yttertaket är belagt med plåt. Uppvärmning med el som värmekälla. Mekanisk frånluftsventilation. Ventilation sker i form av mekanisk ventilation med återvinning. Uppvärmning sker i form av el som värmekälla. Hiss finns. Terrass-bjälklaget är delvis omgjort. På terrass-bjälklaget finns uppställning för cyklar. Godkänd energideklaration finns. 

Samtliga lägenheter har tillgång till förråd. Tvättstuga finns (normal standard). 

 

Börsen 6 

Fastigheten är bebyggd med två byggnader som är sammanbyggda med varandra. Grundmurar av betong och stomme & bjälklag av betong. Fasaderna är klädda med tegel/putsade. Yttertaket är belagt med tegelpannor. Tvåglas fönster i bågar av trä (behov av att ren/utbyte). Uppvärmning sker med fjärrvärme som värmekälla. Självdragsventilation. Byggnaden inrymmer 12 st bostadslägenheter, (varav 4 st med balkong), samt 8 lokaler. En innergård finns med utrymme med cykelförråd, parkering (4 st p-platser) och soprum. Godkänd energideklaration finns. Tvättstuga finns (normal/låg standard). 

 

Triangeln 1 

Fastigheten är bebyggd 1929 med en byggnad som inrymmer 12 bostadslägenheter, samt två lokaler. Ett gårdshus finns även inom fastigheten. Platta på mark och stomme stomme och bjälklag av betong. Fasader klädda med steniplattor och träpanel. Uppvärmning med fjärrvärme som värmekälla. Taket är belagt med tegel. Fönster är kopplade i bågar av trä (några nya). Tre av lägenheterna är nyuppförda 2016. Asfalterad gårdsplan. Godkänd energideklaration finns. 

Tvättstuga finns (normal standard). Samtliga lägenheter har förråd. På fastigheten finns 3 st p-platser, 1 st carport samt 2 st garage. 

 

Triangeln 2 

Fastigheten är bebyggd 1940 med en byggnad. Bygganden inrymmer 7 st bostadslägenheter (varav 6 st med balkong), 5 lokaler samt ett mindre lager. Byggnaden har träfasad. Taket är belagt med plåt. Fönster är i form av 2-glastyp med bågar av al/trä. Godkänd OVK samt energideklaration finns.

Tvättstuga finns (bra standard). Samtliga lägenheter har källarförråd. 

 

Banken 1 

Fastigheten är bebyggd med tillhörande gårdshus. Byggnaden är ROT-renoverad. Byggnaden inrymmer totalt 13 lägenheter (varav 4 st med balkong) och 3 st lokaler. Den större byggnaden är en hörnbyggnad med ett torn. Fasaderna är putsade 2014. Gårdshuset har träfasader. Taket är belagt med plåt. Fönster är av typen 2 + 1 glas i bågar av trä/plast. Gårdshuset inrymmer bostäder och det större huset inrymmer lägenheter, butiker och en restaurang. Lägenheterna är i bra skick och har högt i tak i den större byggnaden. Kakelugn finns i några av lägenheterna men är ej brukbara. Värmekälla är fjärrvärme. Mekanisk ventilation. De större lägenheterna har egen tvättmaskin. Godkänd OVK samt energideklaration finns. 

Tvättstuga finns (normal standard). Samtliga lägenheter har källarförråd. 

 

Banken 6 

Fastigheten är ursprungligen bebyggd 1929 med ombyggd/tillbyggd år 2005 i tre våningsplan jämte källare. Byggnaden inrymmer 5 lägenheter, varav 3 st har stora inglasade balkonger med golvvärme och braskaminer. Byggnaden är grundlagd på källarmurar av betong, stomme och bjälklag är av betong och fasaderna är putsade. Yttertaket är belagt med plåt. Fönster av tre-glastyp. Uppvärmning sker med fjärrvärme som värmekälla. Mekanisk frånluftsventilation . Golvvärme. Mycket bra skick. Ett gårdshus i trä finns på fastigheten. Godkänd OVK samt energideklaration finns. 

Tvättstuga finns (bra standard). Samtliga lägenheter har källarförråd. På fastigheten finns 7 st parkeringsplatser. 

 

Telegrafen 4 

Fastigheten är bebyggd 1929 med tre byggnader (sammanbyggda till en sammanhängande enhet). Byggnaderna inrymmer 6 lägenheter och tre lokaler varav ett apotek. Grundmurar av betong alternativt platta på mark. Putsade fasader (gårdsbyggnader har träfasader). Taket är belagt med tegel/plåt. Uppvärmning med fjärrvärme som värmekälla, självdragsventilation i lägenheterna, mekanisk frånluft i butikerna. Flera lägenheter har kakelugn (får ej eldas i). Fönster är av två-glastyp - kopplade i bågar av trä. Två lägenheter har balkong. Godkänd OVK samt energideklaration finns. 

Källare inrymmer en gemensam tvättstuga (normal standard). Två garageplatser med elanslutning finns. 

Älgen 1 

Fastigheten är bebyggd med en byggnad inrymmande kontor, 3 bostadslägenheter och telestationer/apparatrum. Bygganden är uppförd med betongstomme och är om/tillbyggt 2015. Fasader är klädda med tegel och puts. Tak är belagt med tegelpannor. Fönster är delvis i from av kopplade, i tvåglas-typ och delvis i treglas-typ med bågar av trä/aluminium. Uppvärmning sker i form av fjärrvärme som värmekälla och ventilation sker i form av  mekanisk ventilation, ej kyla. Källare finns under byggnaden, pålat. 3 st utgångar finns, 1 handikapp-hiss finns som tillgodoser två av lägenheterna. Fastigheten/byggnaden är i bra skick med stor balkong på baksidan av fastigheten. Skyddsrum finns (godkänt vid inspektion utförd 2022-03-17).

Källaren inrymmer förråd till varje lägenhet som är försedda med egna tvätt/torkmaskiner. 

 

Falken 5 

Fastigheten är bebyggd med en byggnad i tre våningsplan jämte källare inrymmande 24 st lägenheter (varav samtliga med balkong), 4 kontorslokaler och en samlingslokal. Av lägenheterna så är cirka hälften nyrenoverade. Grundmurar av betong, stomme och bjälklag av betong. Fasaderna är klädda med tegel/steniplattor och taket är belagt med papp. Uppvärmning sker med fjärrvärme som värmekälla. Fönster är av trä med aluminiumklädd utsida. Skyddsrum finns, (godkänt vid inspektion utförd 2022-03-17). 

Samtliga lägenheter har förråd. Gemensam tvättstuga (normal standard) samt trädgård med lekplats. 23 p-platser. 

 

Falken 7 

Fastigheten är bebyggd med ett bostadshus som inrymmer 9 st lägenheter, (varav 3 md balkong) och ett kontor samt en mindre lokal. Det mindre gårdshuset som används för kontor och förrådsutrymmen kan omställas till lägenhet. Grundmurar av sten, fasader klädda med träpanel och yttertak belagt med tegelpannor (2007). Fasaderna är ommålade (2007). Fönster består av träfönster. Huset är uppfört på en stengrund. Uppvärmning med fjärrvärme som värmekälla, självdragsventilation. Kakelugnar finns i ett par lägenheter, (okänd funktion). Energideklaration finns. 

Källaren inrymmer förråd och gemensam tvättstuga (normal standard) samt cykelförråd. Sju garage/carportplatser varav 6 st elanslutning finns samt 2 p-platser.

Falken 11 

Fastigheten är bebyggd 1980 med en byggnad innehållande 3 lokaler. Fastigheten är fullt uthyrd till arbetsförmedlingen samt Åmåls kommun. Arbetsförmedlingens lokaler totalrenoverades 2016 i samband med inflyttning. Platta på mark, stomme och bjälklag av betong. Fasaderna är klädda med dansk sjösten och yttertaket är belagt med papp (eller gummiduk). Byggnadens fönster är av 2+1 glastyp i bågar av trä/aluminium. Uppvärmning av bygganden sker med elradiatorer och värme från fläktar. Återvinning via fläktsystem. En hiss finns i byggnaden. Godkänd OVK finns. 18 p-platser finns på fastigheten. 

Mörten 1 

Fastigheten är bebyggd med en byggnad i två våningsplan jämte inredd vindsvåning. Om- tillbyggnation skedde 1999. Bygganden inrymmer 8 st lägenheter. Grundmurar av betong, stomme och bjälklag av betong. Fasaderna är klädda med steniplattor och yttertaket är belagt med plåt. Uppvärmning sker via direktverkande el. Mekanisk frånluftsventilation. Fönster av två-glastyp i bågar av trä. Flera av lägenheterna har kakelugnar (pluggade). Godkänd OVK finns. 

Samtliga lägenheter har källarförråd. Gemensam tvättstuga (normal standard). 

Fredriksberg 23 

Fastigheten är bebyggd med en byggnad, fd herrgård, som är ombyggd till 5 st bostadslägenheter varav 1 med balkong. Byggnaden är uppförd på stengrund. Fasaderna är klädda med träpanel och taket är belagt med plåt, delvis skiffer. Uppvärmning med fjärrvärme som värmekälla och självdragsventilation. 2 lägenheter har öppen spis. Inom fastigheten finns även ett mindre trähus som inrymmer tvättstuga (normal standard). Samtliga lägenheter har förråd. I de större lägenheterna finns egen tvättmaskin. Godkänd OVK samt energideklaration finns. 

1 st garage med elanslutning samt plats för bilar på gården.  

Åmål

Åmål är Dalslands enda stad och känd som "Fucking Åmål" över halva Europa. En pärla vid Vänerns strand med central gästhamn, härlig shopping och mysiga caféer. Omgiven av glittrande sjöar och otämjd vildmark.

Kommersiella Fastigheter erbjuder kvalificerad transaktionsrådgivning inom försäljning och förvärv av fastigheter och fastighetsportföljer. Med tjänster och expertis inom samtliga kommersiella fastighetssektorer och delsegment får ni som kund tillgång till en rikstäckande organisation bestående av dedikerade lokala team över hela Sverige.

Vi bistår er som kund längs hela transaktionsprocessen och har sedan starten 2006 genomfört över 2000 företags- och fastighetstransaktioner. Med lång erfarenhet och god kännedom om aktörerna på fastighetsmarknaden är vi er självklara partner för en lyckad fastighetsaffär.

Sockerbruket 15 

414 51 Göteborg

031-757 10 90 

www.kommersiellafastigheter.se

Transaktionsrådgivare

Fredrik Wistrand
0703-12 50 63

Transaktionsrådgivare

Niklas Wählisch

Mob. 076-191 95 89

niklas.wahlisch@kommersiellafastigheter.se

bottom of page