UA-217435743-1
top of page

Fastigheten Majorna 164:5 

Sammanfattning

På uppdrag av Göteborgs kommun fick Kommersiella Fastigheter under september 2021 förtroendet att förmedla tre fastigheter. En av dessa fastigheter är Majorna 165:5 med byggrätt strax invid Älvsborgsbrons brofäste i Klippan. Fastigheten har en markareal om 6 311 kvm och ingår i detaljplan från 2012 som medger byggrätt för kontor, småindustri och kultur. 

 

Under november 2021 förvärvades fastigheten av BRA Group till en köpeskilling av 29,5 MSEK.

Områdesbeskrivning

Klippan har en lång historia och området disponerades ursprungligen av Ostindiska Kompaniet på 1700-talet och därefter bebyggdes området med sockerbruket och porterbryggeriet som avvecklades 1958 respektive 1975. 

 

Sedan dess har lokalerna huserat kontor, kurslokaler, småindustrier och kafé. Idag är en stor del av området bebyggt och Klippan har över tid blivit mer och mer attraktivt för kontor- och bostadsetableringar.

Fakta

Namn: Fastigheten Majorna 164:5 

Målvärde:  10 msek

Tomt areal: 6 311 kvm

Taxeringsvärde: 4 400 tkr

Pris: 29,5 mkr 

Ort: Göteborg

Köpare: BRA Group 

Säljare: Göteborgs Stad 

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten Majorna 164:5 är högt belägen och lägsta föreskriven markhöjd är 20 meter över stadens nollpunkt. Högsta totalhöjd är 35 meter ovan stadens nollpunkt vilket medger en byggnad i tre plan om totalt 2 000 BTA. Fastigheten ligger uppe på en höjd med en högsta nivå på +24 och består idag av en grusad samt delvis asfalterad yta med växtlighet i sluttningarna.

 

På fastigheten finns ytterligare en mindre byggrätt som delas med fastigheten Majorna 164:1 och lämpar sig för bl.a. parkering. Parkering ska i första hand lösas på den egna fastigheten och i antal följa kommunens gällande parkeringstal.

Kommersiella Fastigheter är en av de ledande aktörerna på marknaden och är specialiserade på köp- & försäljningsuppdrag av kommersiella fastigheter.

 

Tillsammans är vi ett 50-tal mäklare och transaktionsrådgivare lokaliserade över hela landet med spetskompetens inom juridiska, tekniska och skattemässiga fastighetsfrågor.

Sockerbruket 15 

414 51 Göteborg

031-757 10 90 

www.ffkf.se

Transaktionsrådgivare

Niklas Wählisch

Mob. 076-191 95 89

Vi kommer att utveckla en modern kontorsfastighet med anknytning till den starka kulturhistoriska miljön som finns på platsen. Det är ett fantastiskt läge för en etablering.

Magnus Riemer

KONCERNCHEF - BRA GROUP

Redan från början visades stort intresse från flera regionala bolag och det har varit ett sant nöje att vara transaktionsrådgivare i den här affären. Vi gratulerar BRA Group till ett fint förvärv.

Niklas Wählisch

 Kommersiella fastigheter

bottom of page