UA-217435743-1
top of page

Marknadsföring

Ett komplett informations- och faktamaterial arbetas fram. Materialet inkluderar säljmaterial och ”teaser” (säljande förhandsinformation), bilder, filmer, kartor, fakta om fastigheten samt eventuella myndighetsunderlag. Lämpliga köpare identifieras och i samråd med uppdragsgivaren fastställs en sälj- och marknadsföringsplan.

 

Möjlighet finns att publicera försäljningen i olika marknadsföringskanaler så som Mynewsdesk, Propstreet, Objektvision, dagspress samt vårt köparregister med ca 1000 investerare, såväl lokala som nationella. 

Start & Analys

Transaktionsprocessen inleds oftast med ett besök på fastigheten, därefter förhandlas ett uppdragsavtal fram och undertecknas med uppdragsgivaren. Kommersiella Fastigheter samlar in all relevant data och kvalitetssäkrar dokumentationen i en intern pre diligence.

 

Informationsinsamlingen ger underlag till fastighetens värdering och i samråd med uppdragsgivaren bestäms ett målvärde. Återkoppling till uppdragsgivaren sker löpande under projektets gång. 

Visning

Potentiella köpare bjuds in till enskilda visningar av fastigheten. Eventuella följdfrågor hanteras på plats, via mejlkorrespondens eller via inbjudan till ett delat datarum. 

 

Som ett komplement eller alternativ till traditionell visning paketerar Kommersiella Fastigheter också de flesta fastigheter i ett digitalt showroom. Där kan man i lugn och ro gå igenom fastigheten via foto, film och drönarvyer, en unik och mycket uppskattad tjänst hos våra kunder.

Budskede

Indikativa (icke bindande) bud tas in efter budinstruktioner. De erlagda buden analyseras av Kommersiella Fastigheter i samråd med uppdragsgivaren.

 

Med de rätta verktygen och den skräddarsydda strukturerade processen skapar vi på Kommersiella Fastigheter de rätta förutsättningarna för att driva fram högsta möjliga försäljningsvärde. 

Due Diligence

En eller flera intressenter bjuds in till ett delat datarum som administreras av Kommersiella Fastigheter. I datarummet kommer samtliga handlingar och dokumentation tillhörande fastigheterna att publiceras.

 

Syftet är att en säker och smidig informationsöverföring ska ske mellan parterna och att objektets värde fastställs samt att olika uppgifter och kritiska punkter verifieras. 

Slutförhandling

När parterna är överens tas ett utkast till överlåtelseavtal fram där beslut om tillträde fastställs.

Våra transaktionsrådgivare finns ständigt närvarande som stöd och medlande part i diskussionerna samt vid signering av avtal och tillträde.

 

Kommersiella Fastigheter har vid behov möjlighet att ta fram relevanta avtalsutkast som säljarens och köparens ombud ges möjlighet att granska. 

bottom of page