UA-217435743-1
top of page

Sammanfattning

Fastigheten bebyggdes 1975. Tidigare ägare är Samhall som fortfarande är hyresgäster. Fastigheten är så gott som fullt uthyrd sånär som på två förråd. Förutom Samhall så är Studiefrämjandet, Träningskompaniet, Postnord, VTA Entreprenad och GRK Rail hyresgäster. 

Boden

Bodens kommun ligger i Norrbottens län och kommunen har en areal om ca 4 285 kvadratkilometer. Folkmängden i kommunen uppgår till omkring 28 160 personer (2021). 

För ett antal år sedan identifierades fem näringslivsområden som bedömdes ha extra hög tillväxtpotential i Boden. Det handlar om elintensiva näringar, återvinnings- och miljöteknik (cleantech), kulturella och kreativa näringar, hästnäring samt besöksnäring och handel. Att utveckla dessa områden har varit huvudfokus för Boden kommuns näringslivsutvecklare. 

I februari 2021 meddelade H2 Green Steel att man planerar att bygga en industripark för storskalig produktion av fossilfritt stål med hjälp av vätgasbaserad grön energi i Boden. Etableringen i Svartbyn Industrial Park gör Boden till en aktiv  part i en av de största satsningarna i och industriella omställningarna Sveriges historia. 

I den senaste undersökningen som Svenskt Näringsliv har gjort gällande företagsklimatet i olika kommuner får Boden utmärkt omdöme. I och med att värnplikt införs på nytt så arbetar Boden kommun tillsammans med försvarsmakten med att skapa bra förutsättningar för att få fler rekryter och soldater att komma till Boden, trivas och vilja stanna kvar.

Största privata arbetsgivare är Inre Kraft i Norr AB med drygt 400  anställda. Kommunen har en något lägre arbetslöshet, jämfört med hela riket. 

Nyckeltal

 • Uthyrbar yta:
  4 182,5 m2

 • Tomtareal:
  23 643 m2

 • Taxeringsvärde: 8 161 tkr

 • Typkod: 
  426
   

 • Totala hyresintäkter:
  2 769 870 kr
   

 • Driftnetto:
  2 107 760 kr

 Ladda ner dokument:

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten bebyggdes 1975. Tidigare ägare är Samhall som fortfarande är hyresgäster. Fastigheten är så gott som fullt uthyrd sånär som på två förråd. Förutom Samhall så är Studiefrämjandet, Träningskompaniet, Postnord, VTA Entreprenad och GRK Rail hyresgäster. 

Större underhållsarbeten som fönster, tak och ventilation har utförts de senaste åren. 

I det vakanta kallförrådet om 400 m2 finns det offert på att sätta in tre portar vilket möjliggör, tre mindre verksamhetslokaler. Säljaren bedömer hyran till 120 000 kr + fastigheskatt efter ombyggnation, 
vilket motsvarar 300 kr/m2. Samma hyresnivå bedöms som rimligt även för det mindre vakanta förrådet. 

Samhall har ett förråd (13x20 meter) hyresfritt i nuläget. Bedömd marknadshyra för detta är 78 000 kr + fastighetsskatt, vilket motsvarar 300 kr/m2.


Gällande detaljplan anger "J" -industriändamål. Byggnadshöjd 7,5 meter. Det finns ingen begränsning i bebyggelsegraden förutom prickad mark utmed tomtgräns.  

Kommersiella Fastigheter erbjuder kvalificerad transaktionsrådgivning inom försäljning och förvärv av fastigheter och fastighetsportföljer. Med tjänster och expertis inom samtliga kommersiella fastighetssektorer och delsegment får ni som kund tillgång till en rikstäckande organisation bestående av dedikerade lokala team över hela Sverige.

Vi bistår er som kund längs hela transaktionsprocessen och har sedan starten 2006 genomfört över 2000 företags- och fastighetstransaktioner. Med lång erfarenhet och god kännedom om aktörerna på fastighetsmarknaden är vi er självklara partner för en lyckad fastighetsaffär.

Sockerbruket 15 

414 51 Göteborg

031-757 10 90 

www.kommersiellafastigheter.se

Transaktionsrådgivare

Bengt-Åke Harrysson

Mob. 0703-12 45 02

Fastigheten Torpgärdan 9:5

bottom of page