UA-217435743-1
top of page

Fastigheten Vattholma 5:2

Sammanfattning

Fastigheten Uppsala Vattholma 5:2 är centrumfastigheten i natursköna Vattholma mitt emellan Vattholma skola (F6), Vattholma bruk och Fyrisån. Fastigheten är i mycket gott skick efter omfattande investeringar under senare år.

Områdesbeskrivning

Näromgivningen utgörs idag av äldreboende, för-skola, grupphusområden från 1970 och senare. Fastigheten är belägen i centrala Vattholma med centrumfunktioner i livsmedelsbutik och bibliotek tillsammans med busshållplats i direkt anslutning. Tågstation drygt 1 km från fastigheten och tågresan tar ca 13 minuter till Uppsala station med 30 minut-ers trafik. Avstånd med bil till Uppsala är drygt 20 km varav 10 km från Vattholma till motorvägen (E4).

Nyckeltal

  • Driftnetto: 779 tkr

  • Total area: 1 092 m2
     

  • Hyresintäkter: 1 056 tkr

 Ladda ner dokument:

Fastighetsbeskrivning

Fastigheterna bebyggdes ursprungligen på 30-talet och är om- och tillbyggd under 1970 -talet. Fas-tigheten omfattar två våningar, källare och vind. Till-byggnad av livsmedelsbutik skedde 1979 och 2018. Under 2012 delades bostaden på plan två upp i två lägenheter om vardera 59 kvm. Kommunalt bibliotek och bo-/lokalyta i suterräng-/källarvåning.

Fastigheten har nytt tak (2018), ny puts, fönster, bergvärme, mekanisk till-/frånluft med värmeåtervinning inklusive frikyla i butiken. Mekani-sk frånluft i bostadslägenheter och suterräng/käl-larplan. Asfaltering (2022). Fastigheten erbjuder bra utvecklingspotential med byggrätt av vindsplan och hyra för kommersiella lokaler. De totala hyresintäkterna uppgår till 916 668 kronor, fördelat på ca 1 002 kvm vilket motsvarar 915 kr/kvm i genomsnittshyra.

Kommersiella Fastigheter erbjuder kvalificerad transaktionsrådgivning inom försäljning och förvärv av fastigheter och fastighetsportföljer. Med tjänster och expertis inom samtliga kommersiella fastighetssektorer och delsegment får ni som kund tillgång till en rikstäckande organisation bestående av dedikerade lokala team över hela Sverige.

Vi bistår er som kund längs hela transaktionsprocessen och har sedan starten 2006 genomfört över 2000 företags- och fastighetstransaktioner. Med lång erfarenhet och god kännedom om aktörerna på fastighetsmarknaden är vi er självklara partner för en lyckad fastighetsaffär.

Strandvägen 7A 

114 56 Stockholm

08-750 81 00

www.kommersiellafastigheter.se

Transaktionsrådgivare

Robert Treutiger

Mob. 031-757 10 90

Transaktionsrådgivare

Patrik Henriksson

Mob. 070-768  90 68

bottom of page