UA-217435743-1
top of page

Fastigheten Rörö 1:129

Byggrätt för bostäder vid Rörö's hamn.

Öckerö Bostads AB säljer nu en byggbar tomt på fint läge på Rörö. Fastigheten är avstyckad från fastigheten 1:108. Då Öckerö Bostads AB har som uppdrag att förse kommuninvånarna med bostäder finns det att krav från säljaren att fastigheten bebyggs med hyresrätter för stadigvarande bruk. 

Läge

Rörö är den nordligaste av de bebyggda öarna i kommunen. Fastigheten är belägen intill Rörö’s hamn. Omkringliggande bebyggelse består av skola, hyresfastigheter, villor, sommarhus och ett vackert naturreservat. 

Nyckeltal

  • Tomtareal: 864 m2

  • Taxeringsvärde: 901 000 kr​
     

  • Taxering: 210, Småhusenhet, tomtmark

 Ladda ner dokument:

Fastighetsbeskrivning

Detaljplanen anger BK1 (bostäder, hotell vandrarhem).  Största tillåtna byggnadsarea är 400 m2. Högsta nockhöjd 12 meter (SWEREF 99 12 00, RH00). Bebyggelsen ska utformas med tak av rött tegel och ljusa fasadfärger. Taklutningen ska vara sadel- eller masardtak. Variation tillåten genom halvvalmat eller valmat tak. Stenmurar som omger BK-området i öster och söder får ej rivas eller förvanskas. 
 

Det finns krav från säljaren att fastigheten bebyggs med bostad/bostäder för stadigvarande bruk. Lägenheterna i den byggnad/de byggnader som ska uppföras på Fastigheten, ska upplåtas med och förbli upplåtna med hyresrätt. För mer info kontakta mäklaren. 
 

Kommersiella Fastigheter erbjuder kvalificerad transaktionsrådgivning inom försäljning och förvärv av fastigheter och fastighetsportföljer. Med tjänster och expertis inom samtliga kommersiella fastighetssektorer och delsegment får ni som kund tillgång till en rikstäckande organisation bestående av dedikerade lokala team över hela Sverige.

Vi bistår er som kund längs hela transaktionsprocessen och har sedan starten 2006 genomfört över 2000 företags- och fastighetstransaktioner. Med lång erfarenhet och god kännedom om aktörerna på fastighetsmarknaden är vi er självklara partner för en lyckad fastighetsaffär.

Sockerbruket 15 

414 51 Göteborg

031-757 10 90 

www.kommersiellafastigheter.se

Transaktionsrådgivare

Fredrik Wistrand

Mob. 0703-12 50 63

fredrik.wistrand@kommersiellafastigheter.se

Fastighetsmäklare

Hanna Brandt

Mob. 073-157 65 55

bottom of page